הקראות שירים

אלוהים ואני.jpg

מסכת שירי אלוהים

מתוך סקילה, קוצים וגעגוע (פרדס 2018)

קוצים של געגוע - סאגת אהבה כמעט ממומשת

מתוך סקילה, קוצים וגעגוע (פרדס 2018)

צלקות.jpg

©2018 by ענן קניג. Proudly created with Wix.com